NAŠI KLIENTI

O PRODUKTE

ČO TO VLASTNE LANGUAGE COACHING JE?

Je to intenzívny proces učenia sa jazyka, ktorý pracuje s vnútornou motiváciou učiaceho sa, a to odbúravaním jeho bariér a nachádzaním tvorivého potenciálu. To vedie k rozvíjaniu a zdokonaľovaniu jazykových zručností tak aby Vás to bavilo, napĺňalo a aby to malo zmysel. K rozvíjaniu a zdokonaľovaniu jazykových zručností dochádza spôsobom, ktorý je zábavný, hravý a zmysluplný. Language coach presne vie, čo učiaci sa potrebuje a akým spôsobom celý proces viesť.

Language Coaching je učenie sa jazyka s dôrazom na:

Individuálny prístup
vyplývajúci z konkrétnych rozvojových potrieb a vhodných učebných strategií

Systemický koučovací prístup,
ktorý napomáha odbúrať bariéry učenia sa cudzích jazykov a zároveň rozvinúť potenciál učiaceho sa pomocou synergie viacerých činiteľov.

Pravidelný a intenzívny kontakt s jazykom
vo všetkých jeho formách (osobný kontakt/skype, telefón, email), ktorý je časovo nenáročný a flexibilný.

Aktívny prístup každého účastníka
pri stanovení si obsahu, rozsahu, priebehu a výsledkov vzdelávania tak, aby to bolo v súlade v mottom„ O Vás a pre Vás“.

Komfortnú mobilitu,
t.j. že učenie sa prebieha vždy v čase a na mieste, ktoré zodpovedá individuálnym potrebám a požiadavkám každého účastníka.

VĎAKA LANGUAGE COACHING MÔŽETE BYŤ ÚSPEŠNÍ, LEBO VIEME:

– identifikovať bariéry Vášho rozvoja a pomôcť Vám ich odstrániť
– že je to o Vás a o tom čo potrebujete
– že vychádza z Vašej vnútornej motivácie a Vašich potrieb
– ako dosiahnuť požadovaný výsledok
– prebudiť zo stagnácie a budete sa tešiť z každodenných úspechov
– odhadnúť Váš potenciál a vieme ho spolu s Vami rozvíjať
– ako Vás dostať na pre Vás v mysli „nedosiahnuteľnú“ úroveň jazyka

 

„V našej spoločnosti sme okrem klasických jazykových kurzov mali možnosti
využiť aj jazykové vzdelávanie „na mieru“ pre členov nášho oddelenia.
Oceňujeme, že Vzdelávacia Akadémia dokázala vytvoriť zaujímavý a efektívny program výučby, s využitím viacerých vzdelávacích prístupov, ktorý presne spĺňal požiadavky našej pracovnej náplne a pracovných potrieb.“

Martina Horničáková, zamestnanec
KIA MOTORS Slovensko

V ČOM JE LANGUAGE COACHING ODLIŠNÝ OD TRADIČNEJ FORMY VÝUČBY

TRADIČNÁ VÝUČBA JAZYKOV

LANGUAGE COACHING

Obsah a princíp

Je založený na učebniciach, pracovných zošitoch a všeobecnom princípe. Je postavený na materiále z ktorého sa učí.

Je založený na vnútornom postoji učiaceho sa, jeho blokoch a motivácii, vychádza z jeho aktuálnej úrovne, toho, čo učiacemu sa vyhovuje, a čo zároveň napomáha riešiť najväčší problém.

Forma

Smerom z von dnu, formou vysvetlenia a memorovania.

Smerom z dnu von, formou systemického koučovania.
www.systemika.org / Interaktívne na dennodennom kontakte s jazykom.

Čas a miesto

1–2 krát týždenne v rozsahu 1-2 hodiny a následne individuálne

Formou kombinácie osobných stretnutí, ktoré sú podporené mailami a telefonátmi s native speakerom.
Priamy kontakt s lektorom 1 hod týždenne
+ 2 až 4 maily týždenne
+ 1 až 2 telefonáty týždenne.
Vždy v čase a na mieste, ktoré klientovi vyhovujú.

Výsledok

Väčšinou nižšia miera schopnosti komunikácie a vyššia miera znalosti teórie.

Vysoká miera schopnosti používať jazyk aktívne, správne a intuitívne, úmerne vynaloženému úsiliu.

Merateľnosť

Formou vstupných, priebežných a výstupných testov.

Vysoko subjektívne hodnotenie koučovacím spôsobom pomocou škálovania pred začatím, priebežne a po ukončení realizácie.

JAZYKY

UK-120
de
fr
es
nl
sk

KONTAKTY

Danica Lauková
CEO
E: danica.laukova@vazilina.sk
T: +421 905 122 552

Miroslav Kubiš
Business Development Manager & Consultant
E: miroslav.kubis@vazilina.sk
T: +421 902 394 883

Kde pôsobíme

Kde nás nájdete

Napíšte nám

Vzdelávacia Akadémia Žilina, s.r.o.
Predmestská 1348/51, 010 01 Žilina
Slovenská Republika

T: 00421 905 122 522
E: info@vazilina.sk
W: www.vazilina.sk

© 2017 Vzdelávacia Akadémia Žilina / Design by Fresh Advertising s.r.o. / Web by Protego s.r.o.